VERRASSENDE EN SUCCESVOLLE INTERIEURPROJECTEN VOOR EN DOOR ONDERSCHEIDENDE MENSEN

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of een afspraak.

Gebruik van uw gegevens
Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt. Daarnaast gebruikt www.didinterieurmakers.nl de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan DID interieurmakers. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.