VERRASSENDE EN SUCCESVOLLE INTERIEURPROJECTEN VOOR EN DOOR ONDERSCHEIDENDE MENSEN

VCA** Bedrijfscertificering


Onze medewerkers krijgen dagelijks te maken met risicovolle werkzaamheden. Om iedereen hier zo bewust mogelijk mee om te laten gaan en de risico’s te beperken zijn we het VCA** programma gestart.

 

VCA** (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers)

VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken belangrijk vinden. Niet alleen voor het bedrijf zelf, maar met name voor de medewerkers.

Wij hebben gekozen voor het ** certificatieniveau. Bij dit programma is tevens de veiligheid van onderaannemers en ingeleende krachten van belang. Omdat we regelmatig als hoofdaannemer fungeren is het de bedoeling dat zij ook volgens onze veiligheidsvoorschriften werken. Zo kunnen we met zijn allen een zo veilig mogelijke werkomgeving creëren.

 

Veilig werken: in de praktijk

In het VCA** programma kwamen veel onderwerpen aan bod, zoals de aanschaf en keuring van gereedschappen, voorbereiding op noodsituaties en vakgerichte opleidingen. Voordat we startte met het programma hadden we al veel geregeld, maar om aan de eisen te voldoen moest er nog e.e.a. geregistreerd worden volgens het actieplan.

Door o.a. toolboxmeetingen en werkplekinspecties te houden vergroten we het bewustzijn bij onze medewerkers. Binnen het team wijzen we elkaar op onveilige situaties en voor iedereen zijn er genoeg hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Certificering

Na de uitvoering van het actieplan volgden er 2 audits. Gedurende deze audits werd door een erkende certificatie-instelling getoetst of we werken volgens de VCA** norm.
En met succes! Er is gebleken dat we alles top in orde hebben en het certificaat is behaald.

We zijn super trots op ons team en streven met z’n allen naar een zo veilig mogelijke werkomgeving.

 

Hierbij danken we Conformiso voor de begeleiding tijdens het traject.

 

Ga terug naar het overzicht